Alan ammattilaisen asialla

Extranet login

Linkit


Vakuutusyhtiöitä

Folksam Vahinkovakuutus http://www.folksam.fi  

A-Vakuutus http://www.a-vakuutus.fi

Fennia http://www.fennia.fi/

If http://www.if.fi

LähiTapiola http://www.lahitapiola.fi/

Pohjantähti http://www.pohjantahti.fi/

Pohjola https://www.pohjola.fi

Suomen Vahinkovakuutus (Pop Vakuutus) http://www.popvakuutus.fi 

Turva http://www.turva.fi


Sidosryhmiä

Autoliitto http://www.autoliitto.fi/

Autovahinkokeskus http://www.avk.fi/

Kuluttajien vakuutustoimisto http://www.vakuutusneuvonta.fi/

Kuluttajariitalautakunta http://www.kuluttajariita.fi/

Kilpailu- ja Kuluttajavirasto http://www.kkv.fi/fi-FI/

Liikenneturva http://www.liikenneturva.fi/fi/

Liikennevahinkolautakunta http://www.liikennevahinkolautakunta.fi/

Liikennevakuutuskeskus http://www.lvk.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi http://www.trafi.fi 

Valtiokonttori http://www.valtiokonttori.fi


Lainsäädäntö

Liikennevakuutuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1959/19590279

Liikennevakuutusasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1959/19590324

Bonusasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020512