Alan ammattilaisen asialla

Extranet login

Autovakuutusasiantuntijat ry:n historiaa

1950-luku oli Suomessa voimakasta autoliikenteen ja moottoriajoneuvokannan kasvun aikaa. Moottoriajoneuvokannan kasvu oli voimakkaampaa kuin millään vuosikymmenellä toisen maailmansodan jälkeen. Vuodesta 1950 vuoteen 1960 kasvoi nimittäin rekisteröity autokanta 4,2-kertaiseksi.

Liikenne- ja autovakuutusyhtiöiden auto-osastojen henkilöstö, huolimatta käsin tapahtuvasta asioiden hoidosta, oli tuolloin lukumääräisesti varsin vaatimaton. Auto-osasto hoiti tavallisesti sekä vakuutus- että vahinkoasiat. Henkilöstötasolla tapahtunut yhtiöiden välinen yhteistyö rajoittui korvausasioiden hoidosta vastaavien henkilöiden väliseksi toiminnaksi.

Vahinkoasioiden merkeissä syntyi myös ensimmäinen alan henkilöiden perustama järjestö, kun Vakuutusyhtiöiden Autovahinkotarkastajat r.y. (VATA) perustettiin 12.5.1954. Perustamisensa jälkeen VATA jatkoi jo ennen perustamista pidettyjen kuukausikokousten järjestämistä ja näihin osallistuivat myös useat autovakuutuspuolen esimiesasemassa olevat virkailijat. Näissä tilaisuuksissa, siis tavallaan VATA:n innoittamana, syntyi ajatus oman autovakuutusalan virkailijajärjestön perustamisesta.

Kovin pitkään ei siivellä eloa VATA:n kanssa tarvinnutkaan enää harjoittaa, sillä syksyllä 1959 oltiin valmiita oman yhdistyksen perustamiseen. Autovakuutusten hoitotehtävissä esimiesasemassa olevat henkilöt kutsuttiin 19.11.1959 pidettävään perustavaan kokoukseen, johon osallistui 17 henkilöä eli tarkalleen sama määrä kuin VATA:nkin perustavaan kokoukseen noin 5,5 vuotta aikaisemmin. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Eino Karppinen ja sihteerinä Kimmo Widing. Yhdistyksen tarpeellisuudesta ei pitkään keskusteltu vaan päätös lyötiin lukkoon nopeasti yleisen hyväksymisen merkeissä ja nimeksi hyväksyttiin Autovakuutusmiehet ry. Sittemmin nimi muutettiin Autovakuutusasiantuntijat ry:ksi, joka paremmin kuvaa yhdistyksen nykypäivää ja tasa-arvoisuutta.

Perustamiskokouksessa sääntöjä yksityiskohtaisesti käsiteltäessä määriteltiin yhdistyksen tarkoitukseksi:

1) Koota yhteistoimintaan vakuutusyhtiöiden liikenne- ja autovakuutuksia hoitavat henkilöt ja kehittää heidän ammattitaitoaan

2) Seurata ja edistää liikenne- ja autovakuutuksen sekä sitä koskevan lainsäädännön kehitystä ja

3) Pyrkiä edistämään vakuutusyhtiöiden ja rekisteriviranomaisten yhteistyötä liikennevakuutuksen joustavaksi hoitamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tuli järjestää kokouksia, joissa pidettiin esitelmiä ja keskusteltiin yhdistyksen tarkoitusta edistävistä kysymyksistä, sekä tehdä aloitteita viranomaisille ja alan järjestöille ja antaa lausuntoja niitä pyydettäessä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 21.12.1959 numerolla 77547.

Lähde: Autovakuutusmiehet ry 25 vuotta, kirjoittanut Eino Karppinen 1984


Edellä mainitut yhdistyksen tarkoitukset pitävät paikkaansa erinomaisesti tänäkin päivänä, yli 50 vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen.

Autovakuutusasiantuntijat ry:n sääntöjä hieman muutettiin 27.3.2013 ja ne  voit lukea pdf-tiedostona tästä linkistä.

AVA on julkaissut 60 vuoden taipaleen kunniaksi tehdyn historiikin. Voit tutustua siihen tästä linkistä.

Autovakuutusasiantuntijat

Hallitus